Szkolenie pierwszej pomocy w klasach I-III

Odznaka - Mały BohaterNiewydolność układu krążenia jest prawdziwą plagą krajów rozwiniętych. Szacuje się, że ta choroba cywilizacyjna, do której zaliczamy np. zawał serca, udar mózgu czy nagłe zatrzymanie krążenia jest przyczyną 50% zgonów w Polsce. Natychmiastowe podjęcie pierwszej pomocy w postaci resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia zwiększa trzykrotnie szanse na przeżycie osoby poszkodowanej. Wzrost wiedzy społeczeństwa w tym zakresie  powoduje wzrost bezpieczeństwa i leży w naszym wspólnym interesie. Każdy z nas może w przyszłości potrzebować pomocy, dlatego tak ważne jest uczenie i propagowanie tej wiedzy już wśród dzieci w wieku szkolnym, aby udzielanie pierwszej pomocy było dla nich rzeczą naturalną i nie budziło żadnych oporów i lęków.

Kierując się tą ideą, grupa gimnazjalistów z klas IIIA i IIIB pod opieką nauczyciela Edukacji dla Bezpieczeństwa pana Tomasza Tkacza opracowała, przygotowała i przeprowadziła serię zajęć z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla swoich młodszych kolegów z klas I-III szkoły podstawowej. Zajęcia miały na celu oswoić maluchy z algorytmem RKO, nauczyć prawidłowego wzywania pomocy medycznej oraz wstępnie zapoznać z prawidłową techniką RKO.

Zajęcia rozpoczynały się krótką pogadanką, która miała utwierdzić dzieci w przekonaniu, że zdrowie i życie jest nadrzędną wartością dla każdego człowieka. Następnie uczniowie obejrzeli scenkę, w której starsza pani dostaje zawału serca i upada na ziemię nieprzytomna, ale jej mały sąsiad ratuje ją wzywając pomoc i przeprowadzając RKO. Oczywiście w trakcie scenki narrator opisywał i wyjaśniał wszystkie kluczowe kwestie. Po pokazie scenka została przeprowadzona jeszcze raz, lecz tym razem z pomocą uczniów, którzy po kolei opisywali każdy etap udzielania pierwszej pomocy. Kiedy wiedza teoretyczna była już przećwiczona, przyszedł czas na ćwiczenia praktyczne. Maluchy pod okiem starszych kolegów ćwiczyły RKO na pluszowych misiach.

Mimo iż tematyka zajęć była niezwykle poważna, dzieci chętnie brały udział w zajęciach i po ich zakończeniu były bardzo zadowolone z siebie. Każdy uczeń, który czynnie uczestniczył w zajęciach otrzymał odznakę ”małego bohatera” w formie naklejki. Gimnazjaliści przeprowadzili w sumie 9 pokazów i przeszkolili ponad 200 maluchów ze wszystkich klas I-III.

Tomasz Tkacz

 

Dodaj komentarz

Skip to content