Wzbogacam księgozbiór szkolnej biblioteki

P1090308

Nasza Szkoła otrzymała środki w wysokości 12000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kolejne 3000 zł dołożyło Miasto Żyrardów z budżetu szkoły. To zadanie jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. W Szkole Podstawowej Nr 4 realizujemy priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Szkolnym Koordynatorem tego działania jest pani Beata Siniarska. Zanim szkoła otrzymała grant czytelniczy, musiała napisać odpowiedni wniosek oraz przedstawić wiele już zorganizowanych działań i zaproponować nowe zadania. Bibliotekarze szkolni wraz z nauczycielami zorganizują mnóstwo przedsięwzięć literackich, np. konkurs wiedzy pt. ”Postacie z bajek”, akcję-‘Starszy kolega czyta młodszemu”, plebiscyt szkolny- „Lista przebojów nowości książkowych” akcję –„Czytanie daje moc” czy kontynuowanie współpracy z Biblioteką Publiczną i Pedagogiczną.

W „Czwórce” od września do października 2020 roku rozpoczął się etap zamawiania wybranych pozycji i kupowania.
W listopadzie dostarczono już wszystkie książki do naszej szkoły z zakresu beletrystyki i lektury oraz audiobooki. Nasza biblioteka wzbogaciła się o ponad 1100 woluminów.
Pierwszym z działań, które zostało wykonane po otrzymaniu środków było zebranie informacji, poprzez ankietę, wśród uczniów oraz rodziców na temat: Jaką książkę chcę mieć w szkolnej bibliotece.
Program ten bardzo wspomógł naszą bibliotekę i zaspokoił potrzeby młodych czytelników. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwoli uczniom miło spędzać czas na przerwach, dostarczy radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudzi zainteresowania, da możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa.
Skip to content