Skład Zarządu Rady Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021: 

Przewodnicząca: p. Kinga Kuran (kl. 7B) 

Wiceprzewodniczący: p. Sylwester Osiński (kl. 1A) 

Skarbnik: p. Aneta Kierlańczyk-Loppe kl. (kl. 4C) 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców: 

Przewodniczący: p. Piotr Bielecki (kl.6B) 

Członkowie: p. Małgorzata Adamiak (kl. 8A), p. Ewelina Rzepecka (kl. 4A) 

Skip to content