Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: 56 9302 0004 5500 0736 2000 0010.