EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.(egzaminy gimnazjalne) nie ma zajęć dydaktycznych dla klas I – VII oraz gimnazjum.  Zajęcia opiekuńcze odbywać się będą w sali nr 16 w godz. 7.30 – 17.00.  W dniach egzaminów nie ma obiadów.