Inne dokumenty

Inne dokumenty regulujące pracę szkoły

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin stypendium

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie

Program profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie na rok szkolny 2016/2017

Program pracy wychowawczej Zespołu Szkół Nr 4 w Żyrardowie „Szkoła przyjazna dziecku” na rok szkolny 2016/2017

Wewnętrzne Zasady Oceniania Szkoły Podstawowej

Wewnętrzne Zasady Oceniania Publicznego Gimnazjum

Zajęcia dodatkowe I semestr 2016/2017