PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W dniu 31 marca 2017 roku w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej.

Uroczystość ta już na stałe wpisała się do kalendarza imprez szkolnych. Uroczystość przygotowana została przez uczniów klasy III A  uczestniczących w zajęciach czytelniczych pod opieką nauczyciela bibliotekarza. W uroczystości tej pomagali również uczniowie z aktywu bibliotecznego z klasy VB. Było to krótkie przedstawienie wprowadzające małych czytelników w świat książek. Znalazły się w nim krótkie zagadki o bohaterach książek i na temat zasad szanowania książek. Po przedstawieniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę. Następnie uczniów klas pierwszych nauczyciel bibliotekarz pasował poprzez dotknięcie książką w ramię na czytelnika. Młodzi czytelnicy na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali „ Odznakę młodego czytelnika” wraz z zasadami korzystania z biblioteki, a także list skierowany do rodziców w sprawie czytania dzieciom.

List do rodziców