Skład Zarządu Rady Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020: 

Przewodnicząca: p. Kinga Kuran (kl. 6B) 

Wiceprzewodniczący: p. Piotr Bielecki (kl. 5B) 

Skarbnik: p. Arkadiusz Jarkiewicz (kl. 7A) 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców: 

Przewodnicząca: p. Aneta Kierlańczyk-Loppe (kl. 3C) 

Członkowie: p. Agnieszka Białasik (kl. 2A), p. Małgorzata Kotyńska (kl. 6A)