„13 wszystko zdarzyć się może…”

„13 wszystko zdarzyć się może…”

Piątek 13 września 2019 r. jest szczęśliwym dniem dla społeczności naszej „Czwóreczki”. Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej dotrzymało słowa, wsparło szkołę bezpiecznym internetem. Jest to pierwsza instalacja w Żyrardowie. Tym samym Szkoła Podstawowa Nr 4 przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Firma A-Telecome z Warszawy zamontowała profesjonalne urządzenia Huawei wraz z Accesss Pointem/AP. Dzięki tym elementom infrastruktury będzie swobodny, bezpieczny i szybki dostęp do szerokopasmowego internetu 100/100. 

Program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.