Zebrania klasowe w dniu 12.09.2019 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI W DNIU 12.09.2019 R.

o godzinie 17.00 (z wyjątkiem klas VC, VIC, VIIB)

PRZYDZIAŁ SAL DLA KLAS I – VIII:

KLASA I A – SALA nr 16

KLASA I B – SALA nr 14

KLASA II A – SALA nr 17

KLASA II B – SALA nr 12

KLASA II C – SALA nr 13

KLASA III A – SALA nr 11

KLASA III B – SALA nr 19

KLASA III C – SALA – jadalnia

KLASA IV A – SALA nr 22

KLASA V A – SALA nr 20

KLASA V B – SALA nr 27

KLASA V C – SALA nr 30 godz. 15.30

KLASA VI A – SALA nr 18

KLASA VI B – SALA nr 25

KLASA VI C – SALA nr 31 godz. 18.00

KLASA VII A – SALA nr 21

KLASA VII B – SALA nr 28 godz. 18.00

KLASA VIII A – SALA nr 26

KLASA VIII B – SALA nr 29