ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rodzice kupują tylko podręczniki do religii, pozostałe podręczniki i ćwiczenia są darmowe. 

Tytuł podręczników dla klasy „0” zostaną podane na zebraniu. 

Klasa 1 SP

Klasa 2 SP

Klasa 3 SP

Klasa 4 SP

Klasa 5 SP

Klasa 6 SP

Klasa 7 SP

Klasa 2 Gimnazjum

Klasa 3 Gimnazjum