Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych do pierwszej klasy  Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Reja w Żyrardowie w roku szkolnym 2020/2021 na zebranie  z Dyrektorem Szkoły oraz Wychowawcami klas. Spotkanie odbędzie się 26.08.2020 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej.
Przydział uczniów do poszczególnych klas będzie podany w dniu zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego „zerówka” w  Szkole Podstawowej Nr 4 im. M. Reja w Żyrardowie w roku szkolnym 2020/2021 na zebranie  z Dyrektorem Szkoły oraz Wychowawcą klasy.
Spotkanie odbędzie się 26.08.2020 r. o godz. 18:00 w sali gimnastycznej.

Szanowni Rodzice!

W związku z sytuacją pandemii, z zaleceniami i wytycznymi MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz GiS prosimy aby na zebranie związane z nowym rokiem szkolnym przybył tylko 1 rodzic lub opiekun dziecka – przyszłego ucznia naszej szkoły.

Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie.

Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. konieczność posiadania maseczek oraz zachowanie odległości co najmniej 1,5 m. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą. Prosimy bezpośrednio iść do wyznaczonej sali i nie przemieszczać się po terenie szkoły.

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dokumenty do pobrania dla uczniów uczestniczących w zajęciach i konsultacjach:

Załącznik Nr 1 Oświadczenie

Załącznik Nr 2 Zgoda

 

Procedura przyprowadzania i odbierania
dzieci ze szkoły podczas pandemii COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

Harmonogram i terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Lista dzieci przyjętych do klasy I

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy „O”

 
Do 26 czerwca 2020 r. zostało przedłużone nauczanie zdalne.
Od 25 maja 2020 r. odbywać się będą konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas ósmych. 
Od 1 czerwca 2020 r. konsultacje dla uczniów pozostałych klas.
Egzamin ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca 2020 r.

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia – co musisz wiedzieć o koronawirusie

 

Zasady rekrutacji do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych  Nr 3, 4, 6 na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 na rok szkolny 2020/2021