Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. od 9 do 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII są również zawieszone do 29 listopada. Uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Nauka i opieka dla dzieci w klasie „0” (oddziale przedszkolnym) pozostaje bez zmian, czyli odbywać się będzie w szkole według obowiązującego planu lekcyjnego. Świetlica szkolna będzie funkcjonować dla uczniów, których rodzice realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do właściwego wychowawcy klasy.
Dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, zajęcia mogą być zorganizowane stacjonarnie w szkole po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców.
Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły lekcje odbywać się będą głównie z wykorzystaniem platformy Office365 i dziennika elektronicznego Vulcan.
Życzę Państwu tylko dobrych dni i zdrowia. Dbajcie o siebie i o swoich Najbliższych.
Beata Marzęda-Przybysz
Dyrektor Szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 24 października do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, głównie z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan oraz platformy Office 365.
Klasy 0-III kontynuują naukę stacjonarną (w szkole) według dotychczasowego planu lekcji.
Świetlica szkolna dla uczniów klas 0-III jest dostępna codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00.Obiady są wydawane zgodnie z wcześniejszymi zapisami.
Biblioteka funkcjonuje bez zmian codziennie od godz.8.00, w poniedziałki do godz.16.30, od wtorku do czwartku do godz.15.00, a w piątki do godz.14.45.
O kolejnych decyzjach związanych z zawieszeniem zajęć stacjonarnych będziemy Państwa informować na bieżąco.
Życzę Państwu i Państwa Rodzinom dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i bezpieczeństwa.
Beata Marzęda-Przybysz
Dyrektor Szkoły
 

Szanowni Rodzice! Szanowni Państwo!

Dzisiaj, 20 października 2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie dotyczący zawieszenia zajęć  prowadzonych w trybie stacjonarnym w jednej klasie i przejścia na zdalny tryb nauczania na czas od  20.10.2020 r. do 26.10.2020 r. Decyzja ta podyktowana jest aktualną sytuacją epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów tj. potwierdzony laboratoryjnie wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 u nauczyciela, który prowadził zajęcia w danej klasie.

Lekcje w pozostałych 19 klasach odbywają się bez zakłóceń  według ustalonego we wrześniu planu.

Proszę wszystkich Państwa o zachowanie spokoju i rozwagi. Szkoła dba o swoich uczniów i pracowników, stosuje przepisy oraz zalecenia sanitarno-zdrowotne. Pozdrawiam serdecznie.

Beata Marzęda-Przybysz

Dyrektor Szkoły


W związku z zakwalifikowaniem Powiatu  Żyrardowskiego do żółtej strefy, przypominamy i apelujemy o przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz stosowanie zapisów „Procedur bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie”, które obowiązują od 1 września 2020 r. Prosimy o spełnienie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, które są zgodne z  wymogami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zachowujmy dystans społeczny, zasłaniajmy usta i nos, myjmy często ręce i twarz, dezynfekujmy dłonie. Chrońmy siebie i innych.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID

Deklaracja rodzica

Telefony alarmowe w przypadku wystąpienia objawów COVID

Karta zgłoszenia do świetlicy sp4


 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia – co musisz wiedzieć o koronawirusie